ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : โมเดลนำร่อง รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ฯ นับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่อาการดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ เพราะยังถือเป็นพาหะนำโรค ผลเลือดยังเป็นบวก รวมถึงต้องอยู่ดูอาการให้ครบ 14 วัน ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด เตียงคนไข้ไม่เพียงพอ บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน ให้กับโรงพยาบาลหลักที่ต้องให้การรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักอีกทั้งยังมีคนไข้รายใหม่ที่ตรวจพบในแต่ละวัน

ขั้นตอนการรักษา ทีมแพทย์ พยาบาล จะตรวจหาเชื้อทุกๆ 7 วัน หากอาการกลับมาทรุดหนักจะประสานส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักทันที แต่สิ่งสำคัญ คือ ด้านสภาพจิตใจของคนไข้ ทีมจิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ตั้งกลุ่มไลน์และให้คำปรึกษาผ่านระบบ Video Conference เพื่อลดความเครียด ก่อนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในสังคม

ห้องพักผู้ป่วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แบ่งสัดส่วนพื้นที่ชัดเจน ส่วนการดูแลอาหารทั้ง 3 มื้อ รวมถึงยารักษา ได้นำหุ่นยนต์ประดิษฐ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาช่วย เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ ส่วนกล้องที่ติดตั้งไว้ภายในห้องจะกำหนดเวลาปิด-เปิดเฉพาะช่วงเวลาสอบถามอาการเท่านั้น จึงถือเป็นโมเดลนำร่องให้โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคสามารถสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ฯ เตรียมขยายในการประสานรับคนไข้ที่อาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 โซนภาคกลาง เพื่อลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องตามโรงพยาบาลหลักๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังมากยิ่งขึ้น