เช้าข่าว 7 สี

ศบค.ยันไม่ปกปิดข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19

เป็นการชี้แจงระบบตรวจสอบการติดเชื้อของประเทศไทย หลังมีข้อสังเกตถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงในช่วงที่การตรวจสอบลดลง โดย ศบค. ยืนยันไม่ได้ปกปิดข้อมูล หรือซ่อนตัวเลขผู้ติดเชื้อ อีกทั้งการระดมตรวจหาผู้ติดเชื้อของหลายประเทศไม่ได้สะท้อนว่าจะพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากตามไปด้วย เช่นกรณีไทยกับเกาหลีใต้ที่อัตราการตรวจพบผู้ติดเชื้ออัตราใกล้เคียงกัน ทั้งที่ไทยตรวจน้อยกว่าหลายเท่า ดังนั้นจึงจะใช้วิธีตีวงเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป พร้อมกับขยายเกณฑ์การสอบสวนโรคเพิ่ม เช่นผู้มาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยในสถานพยาบาล ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และบุคลากรทางการแพทย์

ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณประชาชนที่กลับจากต่างประเทศ และเข้ากักตัวสังเกตอาการ ที่ State Quarantine โรงแรมภัทรา พระราม 9 พร้อมขอบคุณเจ้าของโรงแรมที่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้วย