ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประชุม ศบค.ประเมิน 7 วัน เคอร์ฟิว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.  ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อสรุปผลดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและหยุดยั้งโรคโควิด-19 หลังใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครบ 2 สัปดาห์ และประกาศเคอร์ฟิวห้ามการออกนอกเคหสถาน 22.00 น. - 04.00 น. ทั่วประเทศครบ 1 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาว่าจะขยายเวลา ยกระดับ หรือคงมาตรการไว้เช่นเดิมอย่างไร รวมถึงหาแนวทางรับมือ กรณีคนไทยทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่พบการติดเชื้อจำนวนมาก

นายกรัฐมนตรี ยังนำข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการไปตรวจเยี่ยมพื้นที่กักตัวของรัฐ หรือ Stage Quarantine เมื่อวานนี้ เข้าหารือในที่ประชุมด้วย

มีข้อแนะนำให้ขยายวงตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมวิธี Active Case finding หรือตีวงตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดย นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ขอให้เพิ่มมาตรการตรวจเชื้อในกลุ่มผู้ที่ไม่มีอาการแต่เข้าสู่กระบวนการกักตัว และกลุ่มที่มีอาการน้อย เพิ่มเติมจากกลุ่มที่อยู่ในการดูแลของแพทย์ เพราะการขยายขอบเขตตรวจหาเชื้อมากที่สุด ถึงจะมีความกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูง แต่ลดอัตราผู้เสียชีวิตได้มาก

ทั้งนี้โฆษก ศบค. เมื่อวานนอกจากใช้วิธี Active Case finding หรือตีวงตรวจหาผู้ติดเชื้อต่อไป ยังขยายเกณฑ์สอบสวนโรคเพิ่ม เช่น ผู้มาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยในสถานพยาบาล ผู้ป่วยทางเดินหายใจ และบุคลากรทางการแพทย์ สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับวิธีตรวจคัดกรองเพิ่มเรียกว่าตรวจเร็ว ควบคุมเร็ว เสียชีวิตต่ำ เปิดให้ประชาชนสงสัยเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ารับตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หากพบเข้าเกณฑ์ก็จะรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป