ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นที่ จ.ตรัง ปัญหาที่รอแก้ไข

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน หลังเคยลงพื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เดือนสิงหาคมปีที่แล้วตามที่ได้รับร้องเรียน ตรวจสอบกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดัดแปลงที่อยู่อาศัย ใช้ลักลอบเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเก็บรังขาย ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ทั้งปัญหาเสียงและกลิ่น จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รวมทั้งองค์กรตรวจสอบต่างๆ เช่นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ล่าสุด อดีตผู้ว่า สตง. ได้รับแจ้งว่าชาวบ้านทนไม่ไหวที่หน่วยงานภาครัฐแก้ปัญหานี้ยังไม่ได้ จึงยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม

อดีตผู้ว่า สตง. เชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ปัญหานี้คงได้รับการแก้ไขแล้ว

ด้าน พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันแนวคิดแก้ปัญหานี้ด้วยความสมานฉันท์ พร้อมหาวิธีให้การเลี้ยงนกนางแอ่นนอกเกาะทำได้อย่างถูกต้อง

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยอมรับว่าโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีคำวินิจฉัยแนวทางแก้ไขปัญหานี้ล่าช้า เพราะรอพิจารณาวิธีปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

น่าสังเกตว่า เหตุใดยังมีการเลี้ยงนกนางแอ่นในที่อยู่อาศัยที่ตำบลทุ่งยาว ทั้งที่มีการประกาศเป็นเขตชุมชนพื้นที่สีชมพู ห้ามทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมายผังเมือง

ปัญหานี้ในเขตอำเภอเมืองตรัง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไม่เกิน 2 กิโลเมตร มีการดัดแปลงที่อยู่อาศัยใช้ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นเช่นกัน นกนางแอ่นซึ่งเป็นสัตว์สงวน บินมาทำรังอยู่ในบ้านตามที่ผู้ประกอบการกล่าวอ้าง หรือเป็นการลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นในที่อยู่อาศัย คุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วคงมีคำตอบ


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7