ข่าวเด็ด 7 สี

ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 คน เสียชีวิต 2 คน

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลง ไทยพบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ 54 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย 5 คน

สรุปจำนวนผู้ป่วยสะสมในไทย 2,423 คน หายแล้ว 940 คน และมีผู้เสียชีวิตอีก 2 คน เป็นชาวต่างชาติ 1 คน และคนไทย 1 คน

ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ในทุกกรณี และงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

ศบค.ยังได้สรุปผลการปฏิบัติเคอร์ฟิว ในคืนที่ผ่านมา พบการฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานไม่มีเหตุอันสมควร 1,221 ราย และถูกจับกุม 1,204 ราย