ข่าวเด็ด 7 สี

พิษ COVID-19 ทำคนตกงานไร้บ้าน จ.ระยอง

โรค COVID-19 พ่นพิษเศรษฐกิจ ทำคนตกงานต้องยึดศาลาประจำหมู่บ้านใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นที่พักอาศัย พบว่าเป็นชาย 7 คน หญิง 1 คน มีทั้งผู้ที่มีอาชีพก่อสร้าง, ลูกจ้างร้านอาหาร ตกงานเพราะนายจ้างหยุดกิจการ และยังมีพ่อค้าหมูปิ้งจาก จ.ชลบุรี ที่ต้องหยุดขายหลังลูกค้าหดหายเพราะกลัวโรค COVID-19 เมื่อผ่านมาเจอเพื่อนร่วมชะตากรรมจึงชักชวนกันมาพักอาศัยที่ศาลา และขอข้าววัดกินประทังชีวิต

ล่าสุดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว