ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (9 เม.ย.)

ไปติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการรับมือของภาครัฐจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.จากทำเนียบรัฐบาล...