7HD ร้อนออนไลน์

สุดต้าน จังหวัดพังงา พบผู้ป่วยโควิด-19 วัย 8 ขวบ รายแรก

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 จำนวน 1 ราย ในตำบลเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว เป็นเด็กชายอายุ 8 ขวบ ถือเป็นรายแรกของจังหวัด  โดยผู้ป่วยรายนี้มีอาการปกติ มีไข้หวัดเล็กน้อยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่าน
 
เมื่อตรวจสอบไทม์ไลน์ พบว่า  เด็กมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเดินทางไปมาระหว่างกระบี่ - เกาะยาว เบื้องต้น ส่งเด็กรายนี้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพังงา ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นสมาชิกในครอบครัว 9 คน ให้ดูอาการในโรงพยาบาลเกาะยาว และยังมีผู้ต้องสอบสวนโรค 68 คน ให้กักตัวในพื้นที่ อ.เกาะยาว จัดไว้ให้ 14 วันแล้ว

ก่อนพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก จังหวัดพังงา ไม่พบเชื้อตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศรวม 73 วัน และในพื้นที่เกาะยาว ถือเป็นพื้นที่ยากต่อการควบคุมดูแลการเข้าออก เนื่องจาก มีท่าเรือทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดจึงออกประกาศปิดการเข้าออกเกาะยาวทั้งอำเภอ,ห้ามการเดินทางเข้าออก, ปิดร้านค้า- ร้านอาหาร - ร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เวลา 20.00 - 05.00 น.