ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินแก่โรงพยาบาล 9 แห่ง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินแก่โรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย

ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน ทรงใส่พระทัยต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้ขณะนี้เกิดเป็นโรคติดต่อในหลายพื้นที่ จึงได้พระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวนโรงพยาบาลละ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด