สนามข่าว 7 สี

พล.อ.ประวิตร สั่งทุกหน่วยงานแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนืออย่างเด็ดขาด

รองนายกรัฐมนตรี สั่งเด็ดขาดทุกหน่วยงานแก้ปัญหาหมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนือ โดยเร็ว พร้อมสั่งจับตากลุ่มเสี่ยงบุคคลที่มีพฤติกรรมเผาป่าอย่างใกล้ชิด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควัน-ไฟป่าภาคเหนือ และสั่งการผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนแต่ละจังหวัด ให้เข้มงวดตามมาตรการแก้ไขหมอกควันไฟป่า เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องระดมกำลัง อุปกรณ์ อากาศยาน เข้าดับไฟป่า ไม่ให้ลุกลาม และไม่ให้เกิดการปะทุ ทุกหมู่บ้านต้องจับตากลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเผาป่า โดยหากพบการกระทำความผิด และอยู่ในข่ายได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ให้ตัดสิทธิ์ทันที ส่วนผู้ที่ถูกจับ เร่งรัดให้ส่งฟ้องและดำเนินคดีโดยเร็ว พร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งโต๊ะแถลงข่าวการจับกุม เพื่อเป็นการป้องปราม ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้จัด Safe Zone เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ และหลังเหตุการณ์คลี่คลาย กองทัพภาคที่ 3 จะเป็นผู้ถอดบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้าฝังตัวในหมู่บ้าน และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อประสานแต่ละหน่วยให้ชัดเจนหากเกิดไฟป่า โดยได้ระดมกำลังมากกว่า 7,000 คน แบ่งเป็นชุดลาดตระเวน 4,200 คน ชุดดับไฟ 3,000 คน รวมถึงอาสาสมัคร และทหาร เดินลาดตระเวน 24 ชั่วโมง หากพบไฟป่าเกิดให้เข้าดับทันที