สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 10 เม.ย.63 เชียงใหม่-เชียงราย ค่าฝุ่นยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      159 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                      147 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                              96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                   88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                     87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร