เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ไทม์ไลน์แม่ค้าฉะเชิงเทราป่วย SLE รักษา 1 วันเสียชีวิต ผลตรวจเพิ่งออกพบติดโควิด-19

ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ที่เปิดเผยว่า วันนี้พบรายงานผู้ป่วยใหม่ จำนวน 50 คน รวมผู้ป่วยสะสม 2,473 คน โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 1 คน รวมสะสมเป็น 33 คน ผู้ป่วยกลับบ้านได้รวม 1,013 คน

โดยผู้ที่ติดเชื้อใหม่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ที่พบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด และเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้า โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า จำนวน 27 คน ส่วนใหญ่พบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และยะลา กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 15 คน โดยเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ 3 คน ไปสถานที่ชุมนุม เช่นห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 3 คน ผู้มีอาชีพเสี่ยง ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ 5 คน บุคลากรทางการแพทย์ 4 คน และกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 8 คน ซึ่งเป็นการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 คน

และพบมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน เป็นหญิงอายุ 43 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย และมีโรคประจำตัวเป็นแพ้ภูมิตัวเองหรือ SLE รักษาที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทราด้วยอาการไข้ 38.9 องศาเซลเซียส หอบเหนื่อย ถ่ายเหลว อาเจียน ความดันโลหิตตก เอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง เมื่อวันที่ 6 เมษายน และเสียชีวิตวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยวันนี้ผลตรวจเชื้อเพิ่งออกว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะผู้ป่วยเข้ารักษาตัวได้เข้าสู่ภาวะช็อกแล้ว ทำให้ไม่สามารถรักษาได้ทัน