ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด-19 รองรับการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยต้องสงสัย ยืนยันการติดเชื้อ แบบมีระยะห่าง

ที่หน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีพิธีรับมอบนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด-19 พร้อมห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งมูลนิธิเอสซีจี มอบให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งเป็นห้องคัดกรอง 3 ห้อง ห้องตรวจหาเชื้อ 3 ห้อง และห้องน้ำ 5 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยต้องสงสัย ยืนยันการติดเชื้อ แบบมีระยะห่าง ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการเผชิญหน้าของผู้ป่วย และผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับนวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ มีลักษณะพิเศษ คือ มียูนิตแยกผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากกัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจาย, ห้องปฏิบัติการทั้งหมดถูกแยกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อแยกปิดได้ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดการรั่วระหว่างห้องบุคลากรทางการแพทย์กับห้องผู้เข้ารับการตรวจ, ภายในห้องคัดกรองสำหรับแพทย์และพยาบาล จะปรับความดันอากาศเป็นบวก และเพิ่ม Bi-polar Ion เพื่อเข้าจับโมเลกุลของเชื้อไว้รัสที่อาจหลุดรอดเข้ามา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน, พื้นที่ของผู้เข้ารับการตรวจเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ, มีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล ที่ช่วยป้องกันฝุ่น เสียง และอากาศ เข้า-ออกตัวอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ, การเก็บตัวอย่างปลอดภัย โดยแพทย์สอดมือผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องและมีถุงมือติดไว้ มีการใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงในการฆ่าเชื้อโรคที่ถุงมือ และภายในห้องหลังการใช้งานทุกครั้ง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นอกจากนี้ ยังมีถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งสำหรับคนไข้แต่ละคน ครอบด้านนอกอีกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด