ข่าวดึก 7HD

องค์การเภสัชกรรม ส่งหน้ากาก N95 ล้อตใหม่ให้บุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า บริษัท 3M ได้จัดส่งหน้ากาก N95 มาให้แล้วจำนวน 200,000 อัน และขณะนี้พร้อมกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทันที โดยผ่านสำนักงานสาธารณสุข 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลในพื้นที่ โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งรัฐและเอกชน 73 แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 1.47 แสนชิ้น และส่วนที่เหลือจะเร่งทยอย จัดส่งให้โรงพยาบาลอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป ตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการกระจายเวชภัณฑ์ในภาวะ COVID-19 ที่จัดสรรตามจำนวนของผู้เข้าข่ายติดเชื้อ และลักษณะของระดับอาการของผู้ป่วย โดยจะพิจารณาใช้ใน 2 กรณีหลัก คือ กรณี PUI Case ผู้ป่วยติดเชื้อสอบสวนโรคและเฝ้าระวัง จะใช้ประมาณ 5 ชิ้น : Case : วันหรือครั้ง และกรณี Confirmed Case ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ใช้ประมาณ 15 ชิ้น : Case : วันหรือครั้ง

ส่วนหน้ากาก Face Mask N95 กว่า 51,200 อัน และชุดป้องกันตนเอง PPE แบบ Protective Suits 10,020 ชุด ที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา ได้จัดส่งให้ 79 โรงพยาบาล แล้วด้วย

ในระยะยาว อภ. กำลังพิจารณาแนวทาง จัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตหน้ากาก N95 และ ชุด PPE เพื่อความมั่นคงของประเทศ ส่วนในระยะสั้น สำหรับสถานการณ์ COVID-19 นี้ ได้ร่วมกับสถาบันสิ่งทอไทย ผลิตชุด PPE ใช้เอง ใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% เคลือบสารกันน้ำ สามารถตัดเย็บได้ 40,000 ชุด และเนื่องจากเป็นผ้า จึงสามารถนำมาฆ่าเชื้อกลับมาใช้ซ้ำได้ โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันบำราศนราดูร อยู่ระหว่างการทดลองเพื่อใช้ซ้ำ เบื้องต้นพบใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง