7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ถูกกักตัวที่ศูนย์กักโควิด-19 กทม. กำลังจะได้กลับบ้าน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร หรือ ศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่านจตุจักร ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับกักกันและเฝ้าระวังผู้ที่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน ตามหลักมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (11 เม.ย.63)

โดยศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ถูกกักตัวในรวม 104 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 55 ราย และเพศหญิง 49 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถูกกักตัวจะครบกำหนดกักตัว (14 วัน) ในวันที่ 16 เม.ย. 2563 จำนวน 77 ราย และในวันที่ 18 เม.ย.2563 จำนวน 27 ราย โดยมีการส่งตัวผู้ถูกกักตัวจำนวน 1 ราย ไปรักษาดูแลอาการที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวานนี้ (11 เม.ย.63) เนื่องจากมีปัญหาทางด้านหัวใจ มีอาการแน่นหน้าอก และเคยมีประวัติการผ่าตัดโรคหัวใจ ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่จะครบกำหนดกักตัววันที่ 16 เม.ย.2563 ซึ่งจากการกักกันและเฝ้าระวังพบว่ารายดังกล่าวยังไม่มีอาการไข้หรือติดเชื้อโควิด-19 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าทางศูนย์ ศูนย์กักตัวโควิด-19 กทม.จะทำการทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ผู้ถูกกักตัวทั้ง 104 ราย อีกครั้งในวันที่ 14 เม.ย. 2563 หากมีผลเป็นลบ (Negative) คือไม่พบเชื้อ และเมื่อครบกำหนดกักตัวจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยทางศูนย์ฯ จะออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน ให้กับผู้ถูกกักตัว แต่หากพบว่ามีผู้กักตัวรายใดมีผลเป็นบวก (positive) หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันและเฝ้าระวังที่ศูนย์ฯ จำนวน 14 วันอีกครั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกผู้ถูกกักตัวทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านการควบคุมและป้องกันโรค ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม ขอให้ประชาชนและครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการกักตัวควบคุมโรค ไม่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันดูแลและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง