เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ชะตากรรมเจ้าหน้าที่เก็บขยะช่วงโควิด-19 ระบาด

พนักงานเก็บขยะ แต่ละวันต้องเผชิญกับความเสี่ยง ติดเชื้อโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เห็นในถังขยะ เราพบหน้ากากอนามัยถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป

ขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น รถ 1 คัน ต้องเก็บถึง 7 ตันต่อวัน และเจ้าหน้าที่ฝากบอกมา หากใครจะทิ้งหน้ากากอนามัยขอให้ใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไปให้ชัดเจน เพื่อคัดแยกไปกำจัดเป็นขยะติดเชื้อ

Facebook : CH7HD Social Care