7HD ร้อนออนไลน์

แจกข้าวสาร ปลากระป่อง ช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เช้าวันนี้ (13 เม.ย.63) ได้มีชาวบ้านกว่า 300 คน ไปต่อแถวรับข้างสารบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม และปลากระป๋องอีก 10 กระป๋อง ที่นางฐิตาพร จันทร์หอม เจ้าของร้านเจ๊ตุ๊กอาหารทะเล ถนนสุวพันธุ์ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองจัดเป็นชุดเพื่อแจกให้กับประชาชนผุ้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ตกงานไมมีอาชีพ โดยทางร้านขอให้ประชาชนที่ไปต้องแถวรับสิ่งของ ยืนเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร และให้ใช้เจลล้างมือก่อนรับขช่าวสารและปลากระป๋อง 

นางฐิตาพร หรือเจ๊ตุ๊ก  อายุ 58ปี เจ้าของร้านเจ๊ตุ๊กอาหารทะเล เล่าให้ฟังว่าจากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดรายได้จากอาชีพหลักได้รับความเดือดร้อนกันจำนวนมาก ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ครอบครัวของตนเองขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพราะเราเป็นคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือกัน โดยการแจกข้าวสารและปลากระป๋อง  ให้แก่ต่อประชาชนและผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กว่า 300 ชุด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทอง ได้มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จนถึงขณะนี้ จังหวัดอ่างทอง ยังเป็นไข่แดงที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งทางราชการ พ่อค้าและประชาชน ยังคงให้ความร่วมมือเฝ้าระวังและปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล อย่างเคร่งคัด เพื่อให้จังหวัดอ่างทอง ประชาชนต้องรอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป