ห้องข่าวภาคเที่ยง

ธอส.ปล่อยมาตรการช่วยลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 อีกระลอก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ประกาศยกระดับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในมาตรการที่ 5 โดยหลังจากพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ทั้ง 4 เดือนให้กับลูกค้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ครอบคลุมลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย และได้เตรียมกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท จัดทำมาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับ ”บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ใครสนใจมาตรการผ่อนปรนหนี้ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายนนี้

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการใดๆ ที่ธนาคารจัดทำก็สามารถส่งข้อมูลปัญหาผล กระทบด้านรายได้ที่ท่านได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่าน Mobile Application : GHB ALL โดยธนาคารจะหาแนวทางบรรเทาผลกระทบเฉพาะรายต่อไป ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรการชดเชยรายได้ จากกระทรวงการคลัง