เจาะประเด็นข่าวค่ำ

คลังแจง! ปมคนทำงานเรียน ป.โท–ป.เอก ไม่ได้เงินเยียวยา เหตุฐานข้อมูลอยู่ในสถาบัน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากระบบแจ้งว่ามีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา ทำให้หลายคนสงสัยว่าตัวเองทำงานแล้วกำลังเรียนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก แต่กลับไม่ได้รับเงินเยียวยา

บางคนอายุ 50 – 60 ปีแล้ว แต่ระบบก็ยังแจ้งว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาด้วย เรื่องนี้ทางกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่าเนื่องจากฐานข้อมูลอาจจะอยู่ในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไป

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อยู่ในสถานะเช่นนี้ หากมีหลักฐานยืนยันสามารถยื่นเรื่องใหม่ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เข้าไปที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกรอกรายละเอียดเข้าไป ซึ่งกระทรวงการคลังจะเริ่มพิจารณาภายหลังจากการคัดกรองยอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 27 ล้านคนแล้วเสร็จ

ในส่วนของเกษตรกรทางกระทรวงการคลัง ชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่าเนื่องจากเกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขึ้นทะเบียนเป็นราย “ครอบครัว” หัวหน้าครอบครัวจะใส่รายละเอียดสมาชิกในครอบครัวว่ามีกี่คนและใครทำเกษตรกรรมบ้าง ซึ่งรัฐบาลจะใช้ฐานข้อมูลนี้ในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการอื่น จึงถือว่าไม่เข้าข่ายการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทในครั้งนี้