เช้านี้ที่หมอชิต

PEA ออกมาตรการเพิ่มเติม เยียวยาผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนที่ต้องทำงานภายในที่พักอาศัย หรือ Work From Home ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา สำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน ซึ่งส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้าน ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จากเดิมให้ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยต่อเดือน ขยายเป็น 90 หน่วยต่อเดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 6.2 ล้านราย วงเงิน 2,955 ล้านบาท

อีกหนึ่งมาตรการคือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย แต่ไม่เกิน 150 หน่วย เป็นเวลา 6 เดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน-มิถุนายนนี้ ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 4.1 ล้านราย วงเงิน 6,045 ล้านบาท