7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีไฟส่องสว่าง จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา ได้ร้องทุกข์มายัง Ch7HD Social Care ซึ่งก็เดือดร้อนมาจากปัญหาถนนหนทางในพื้นที่อีกแล้ว

โดยถนนสายนี้ เป็นถนนเส้นหลักในการเข้าออกของหลายตำบล หลายหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ใช้สัญจรผ่านทุกวัน มีทั้งชาวบ้าน เกษตรกร นักเรียนในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ถนนเส้นนี้เสียหายหนักมาก เป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร โดยตอนนี้ชาวบ้านก็หวั่นอย่างเดียว คือ กลัวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น และยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนด้วย จะทำให้มีน้ำขังในหลุมในบ่อ ก็จะเป็นอันตรายยิ่งกว่า และถนนสายนี้เวลากลางคืนก็ไม่มีไฟส่องสว่าง จึงอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบ และซ่อมแซมให้เร็วที่สุด