7HD ร้อนออนไลน์

สธ.เร่งส่งข้อมูลหมอนวดแผนโบราณเพิ่มอีก18,000 คน พิสูจน์สถานะไม่พลาดรับเงินเยียวยา

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มหมอนวดแผนโบราณทั่วประเทศ ที่มีปัญหาในการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากกระทรวงการคลังว่า กลุ่มหมอนวดแผนโบราณที่มีอยู่ในระบบขณะนี้ประมาณ 140,000 คน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากทำงานกับชาวต่างชาติถึงร้อยละ 80 – 90 และยังได้รับผลกระทบจากประกาศของแต่ละจังหวัดในการปิดสถานบริการนวดทั้งหมดด้วย  เบื้องต้น ได้หารือกับตัวแทนกลุ่มหมอนวดแผนโบราณ พบว่า สถานะของกลุ่มหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนไว้ซ้อนกับอาชีพอื่น ๆ เช่น เกษตรกร,นักศึกษาและผู้ประกอบการ ทำให้ถูกปฏิเสธจากระบบไม่ได้รับการเยียวยา โดยขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ สบส.ได้ส่งข้อมูลของหมอนวดแผนโบราณไปให้กับกระทรวงการคลังแล้ว เพื่อใช้ในการยื่นอุทธรณ์รักษาสิทธิในการรับเงินเยียวยา และจะเร่งส่งประวัติหมอนวดแผนโบราณเพิ่มอีก 18,000 คนต่อกระทรวงการคลังต่อไปด้วย เพื่อให้ปัญหาของสถานะที่ขึ้นซ้ำซ้อนได้รับการแก้ไขไม่พลาดโอกาสรับการเยียวยา

นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับกาชาดจังหวัดและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด คอยช่วยเหลือกลุ่มหมอนวดแผนโบราณ ที่ไปทำงานอยู่ในต่างภูมิลำเนาและไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ในเรื่องของการได้รับถุงยังชีพพระราชทาน จากสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้  จึงขอให้หมอนวดแผนโบราณที่เดือดร้อน เร่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดได้ทุกแห่ง เพื่อได้รับการช่วยเหลือต่อไป