สนามข่าว 7 สี

บอร์ดประกันสังคม เตรียมเสนอ ครม.จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ได้รับผลกระทบโควิด-19

"บอร์ดประกันสังคม" เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม หรือ บอร์ด สปส. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ได้พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยคณะกรรมการประกันสังคม มีมติรับทราบตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ปรับกฎกระทรวงแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรา 79/1 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับเงินเยียวยาจากการว่างงาน จากกองทุนประกันสังคม ถึงกรณีที่ผู้ประกอบการปิดตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงแรงงานจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 15 เมษายนนี้ เพื่อขอความเห็นชอบกฎกระทรวงแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกันตน มาลงทะเบียนรับเงินชดเชยว่างงานประมาณ 700,000 - 800,000 คน โดยแยกเป็นตัวเลขจากการลาออก เลิกจ้างประมาณ 300,000 - 400,000 คน และได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ประมาณ 350,000 คน

ซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยาจะเป็นกรณีที่รัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งจะพยายามเร่งให้ได้รับเงินเยียวยาภายในวันที่ 17 เมษายน หรือไม่เกินช่วง 20-21 เมษายนนี้