เช้านี้ที่หมอชิต

ยะลา เตรียมกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย-อินเดีย 503 คน

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (14 เม.ย.) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกประกาศด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมคัดกรองโรคโควิด-19 กับกลุ่มคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งจะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย และอินเดีย จำนวน 503 คน โดยจะทยอยเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนเป็นต้นไป ที่ด่านปาดังเบซาร์ และสุไหงโก-ลก

และเพื่อให้การคัดกรองโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้แต่ละอําเภอเตรียมความพร้อม จัดยานพาหนะ พร้อมคนขับ และกําลังพล มารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามที่มีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอต่าง ๆ เพื่อนำกลุ่มคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคที่ศูนย์สังเกตอาการ