7HD ร้อนออนไลน์

จ.นครศรีธรรมราช ล้มแผนเปิดร้านตัดผม สั่งปิดจนถึงสิ้นเดือนนี้

เช้าวันนี้ (15 เม.ย.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการขยายเวลาปิดร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมและสถานเสริมความงาม และสถานที่เสี่ยงอื่นๆ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดได้มีคำสั่งผ่อนปรนมาตรการอนุญาตให้มีการเปิดร้านตัดผม ร้านแต่งผม ร้านเสริมสวย สถานบริการความงาม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (16 เม.ย.63)

แต่เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีผู้ป่วยได้รับเชื้อเสียชีวิต 1 คน และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 คน ในพื้นที่อำเภอบางขัน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางปฏิบัติ ให้ทุกจังหวัดปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-3 โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกแห่ง ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

โดยที่ประชุมได้มีมติให้ปิดร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สถานเสริมความงาม รวมทั้งสถานที่เสี่ยงอื่น ๆ ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563  โดยให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ประกาศและคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนรับทราบอย่างเร่งด่วนแล้ว