ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยูนิเซฟเผยผลสำรวจช่วงโควิด-19 เด็กไทย 8 ใน 10 คนเครียด

องค์การยูนิเซฟ เผยผลสำรวจเรื่องผลกระทบในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่าเด็กไทย 8 ใน 10 คน วิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัวมากที่สุดเนื่องจากผู้ปกครองไม่มีรายได้ ผลมาจากธุรกิจปิดตัวและถูกเลิกจ้าง

โดยการสำรวจนี้ได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 6 เมษายน 2563 จากเด็กและเยาวชน จำนวน 6,771 คน ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อายุ 15-19 ปี

นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กเกินกว่าครึ่งหนึ่งกังวลด้านการเรียน การสอบและโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากการสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ยังได้เห็นถึงความต้องการของเด็กที่ต้องการจะเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเสริมความรู้ระหว่างที่ต้องอยู่แต่ในบ้าน โดยสิ่งที่เด็กอยากเรียนเพิ่มเติมมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ รองลงมา คือ ความรู้เสริมในวิชาที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่เด็ก 1 ใน 4 คน ระบุว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดและโรคซึมเศร้า

และผลสำรวจยังสะท้อนปัญหาของเยาวชน กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยร้อยละ 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกกังวลเรื่องเพศสภาพ เนื่องจากไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนกับครอบครัวได้

โดยประเทศไทย ยูนิเซฟ ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) ยังได้จัดคลินิกออนไลน์ 24 ชั่วโมง ชื่อ เลิฟแคร์ สเตชั่น www.lovecarestation.com เพื่อให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือสำหรับโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะกลับมาเรียนอย่างปลอดภัย เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว