เกาะกระแสออนไลน์

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมมาตรา 33 ลูกจ้าง นายจ้าง เยียวยาโควิด-19

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เปิดขั้นตอนลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา33 รับเงินประกันสังคม ลูกจ้าง นายจ้าง ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19

โดยเฟซบุ๊ก ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์ หรือ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ก็ได้โพสต์เผยขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินประกันสังคม ลูกจ้าง นายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 กำหนด ให้โรคโควิด-19 เป็นเหตุสุดวิสัย มาตรา 79/1 ผู้ประกันตน มาตรา33 ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากได้รับเงินทดแทน 62% ทุกคน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนทำตาม 6 ขั้นตอนดังนี้


 

 
 
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7 Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก  ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง