ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2563

ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านหญิง ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2563

เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมกำหนดวันโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเริ่มปีปฏิทินของไทย โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด