ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบหุ่นยนต์ ปิ่นโต และ กระจก พร้อมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานรับมอบหุ่นยนต์ "ปิ่นโต" และ "กระจก" พร้อมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพระราชทานให้แก่โรงพยาบาล 73 แห่งในต่างจังหวัด ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ" เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยพระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อหุ่นยนต์ฯ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และบริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันพัฒนา

"ปิ่นโต" เป็นหุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยระยะไกลติดตั้งพร้อมระบบภาพสื่อสารทางไกลผ่านหน้าจอที่ติดอยู่ที่รถเข็นควบคุมทางไกล ช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างใกล้ชิด ช่วยแบ่งเบาภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่แพทย์และพยาบาล

ส่วน "กระจก" เป็นหุ่นยนต์แท็บเลตที่ติดตั้งในห้องพักผู้ป่วย เพื่อการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลและพูดคุยกับผู้ป่วย เปรียบเสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงของบุคคลในการสื่อสารกับแพทย์และพยาบาล ผู้ป่วยสามารถเรียกพยาบาลได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ยังช่วยลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจผู้ป่วยด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด