เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.อนุมัติปูนบำเหน็จเพิ่มขั้นเงินเดือน หมอ-ตำรวจ-ทหาร สู้โควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (15 เม.ย.) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ หรือ คปร. ตามที่เสนอมาดังนี้

อนุมัติ 38,105 อัตรา 24 สายงาน จัดสรรอัตราข้าราชการให้นักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์จบใหม่ จำนวน 2,792 อัตรา ส่วนเภสัชกร พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4,787 อัตรา ให้ทำแผนเสนออีกครั้ง

ให้เงินเพิ่มพิเศษ 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติงานตรง เช่น แพทย์ พยาบาล 1,500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน กลุ่มสนับสนุน 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ให้โควตาพิเศษ 2 ขั้น อายุราชการทวีคูณ ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย ตามกฎหมายจะระบุให้เฉพาะตอนประกาศกฎอัยการศึกเท่านั้น ลดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษสำหรับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน จ่ายเงินช่วยบุคลากรที่ติดเชื้อตามเกณฑ์ที่กำหนด บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการทำประกันสุขภาพจำนวน 320,000 กรมธรรม์แล้ว

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่รัฐบาลมอบให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข และมอบให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ของสังกัดอื่นด้วย เช่น ตำรวจ ทหาร มหาวิทยาลัยท้องถิ่น สายแพทย์ที่เกี่ยวกับโควิด-19 อีกด้วย