7HD ร้อนออนไลน์

หน้ากากผ้าล็อตแรกถึงมือประชาชนก.อุตฯ คาดส่งครบทุกเขตในกทม.ต้น พ.ค.นี้

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น แจกจ่ายประชาชน เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับผู้ผลิตหน้ากากผ้าและไปรษณีย์ไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดในการจัดส่งหน้ากากผ้าให้ถึงมือประชาชนได้รวดเร็วครบถ้วนตามบัญชีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ กทม.

ล่าสุดหน้ากากผ้าดังกล่าว เริ่มทยอยแจกจ่ายถึงมือประชาชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กทม. (รหัสไปรษณีย์ 10100) ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (15 เมษายน 2563) แล้ว ส่วนเขตอื่นๆ จะเร่งทยอยจัดส่งให้ในลำดับถัดไป คาดว่าจะทยอยจัดส่งได้ทั้งหมดภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับพื้นที่ปริมณฑลและประชาชนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และจังหวัดในภาคใต้ รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะดำเนินการจัดสรรให้ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ หน้ากากผ้าเหล่านี้ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผ้าและการตัดเย็บโดยได้ส่งตัวอย่างหน้ากากผ้าให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าหน้ากากผ้าที่จะแจกจ่ายให้ประชาชน ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด และได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จัดทำซองไปรษณีย์ขึ้นมาพิเศษ ใช้สำหรับการจัดส่งหน้ากากผ้าในระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เนื่องจากให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และจัดถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดมีหน้ากากผ้าใช้กันอย่างทั่วถึง หากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ กทม.และยังไม่ได้รับหน้ากากผ้า สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์หน้ากากไทยต้านโควิท (www.หน้ากากไทย ต้านโควิท.com)