7HD ร้อนออนไลน์

ทบ.เตรียมมาตรการเปิดด่าน รับคนไทยกลับประเทศ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยมีการรายงานการเตรียมความพร้อมของกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ด่านตรวจด่านคัดกรองการเข้า – ออกประเทศทางบก รองรับมาตรการที่รัฐบาลจะอนุญาตให้คนไทยจากประเทศเพื่อนเดินทางกลับเข้าประเทศ ผ่านจุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ผบ.ทบ.กำชับให้กองทัพภาคประสานงานกับแต่ละจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายและสาธารณสุขตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ อาทิ การตรวจสอบประวัติ การคัดกรองโรค การเคลื่อนย้าย และการนำเข้าสู่กระบวนการสังเกตอาการและสถานที่ควบคุม โดยให้ทุกกองทัพภาคปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ครอบคลุมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบัน กองกำลังชายแดนของกองทัพบกได้จัดชุดคัดกรองสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ณ จุดผ่านแดนทางบก จำนวน 15 จุดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังกล่าวถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของกองทัพบกในการสนับสนุนรัฐบาลและดูแลประชาชน รวมทั้งกำลังทหารในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะบุคคลากรทางด้านการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารบก ที่สามารถบริหารจัดการตามแนวทางของศูนย์บริหารการป้องกันและแก้ไขโควิด-19 ของรัฐบาล ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐทั้ง 3 แห่ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทัพบกจะได้เสนอกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล พิจารณาการดูแลสิทธิกำลังพลและสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับบุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ส่วนการเตรียมกำลังบุคคลากรทางด้านการแพทย์ ผบ.ทบ.สั่งการให้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพลเหล่าแพทย์ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลที่กองทัพบกได้จัดทำบัญชีรายชื่อไว้แล้ว ให้พร้อมเป็นกำลังเสริมและช่วยแบ่งเบาภาระของบุคคลากรสายแพทย์ที่เป็นกำลังหลัก 

ขณะที่ความคืบหน้าในการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ ที่กองทัพบกได้รับมอบหมายให้จัดตั้งทั้ง 3 แห่ง คือ โรงแรมเดอะภัทรา, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. และ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี ขณะนี้สถานที่ 2 แห่งแรก มีผู้เข้ารับการสังเกตอาการจำนวน 496 คน ส่วนที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี ได้มีการเตรียมสถานที่และซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมที่จะรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศชุดแรก (มัลดีฟ) เข้าพักพิงในวันนี้จำนวน 82 คน โดยมีชุดคัดกรองและรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี และชุดรักษาความปลอดภัยจากมณฑลทหารบกที่ 14 รับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง