สนามข่าว 7 สี

ข่าวดี ใครบ้างได้รับสิทธิเยียวยาลงทะเบียน www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33

พิษจากโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องหยุดงาน และถูกเลิกจ้าง รัฐบาลจ่ายเยียวยาให้ลูกจ้างนอกระบบไปแล้ว คราวนี้เป็นข่าวดีของลูกจ้างในระบบประกันสังคม หรือผู้ประกันตนเอง ที่มีกว่า 11 ล้านคน ที่จะได้รับการช่วยเหลือแล้ว ทั้งการรับเงินชดเชยจากการว่างงานกรณีต่าง ๆ เรามาดูพร้อมกันว่ามีใครบ้างที่จะได้รับสิทธินี้

เริ่มจากผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ปิดตัวลง หรือต้องปิดกิจการจากคำสั่งของรัฐ รวมถึงผู้ที่ต้องกักตัวเอง 14 วัน หรือ ติดเชื้อแล้วต้องทำการรักษา จะได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคม 62% ของค่าจ้างรายวัน เป็นเวลา 3 เดือน เช่น รายได้วันละ 500 บาท ก็จะได้รับเงินชดเชยวันละ 310 บาท เป็นต้น

ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป ว่างงานจากความจำเป็นต้องลาออก ก็จะเพิ่มสิทธิของผู้ประกันตนให้อีก โดยกรณีการลาออกเองจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งจากเดิม เมื่อลาออกจะได้รับเงินจากประกันสังคม 30% ของเงินเดือน เพิ่มให้เป็น 45% ของเงินเดือน ในระยะเวลา 3 เดือน แต่หากถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้น จากเดิมได้ 50% เป็น 70% ของเงินเดือน เป็นเวลา 200 วัน โดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ที่ www.sso.go.th หากมีอะไรสงสัย ยังไม่เข้าใจเงื่อนไข โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

สำหรับสถานประกอบการที่ประสบปัญหา ทางประกันสังคมก็มีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้กับสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถยื่นขอสินเชื้อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของสำนักงานประกันสังคมได้ที่ธนาคารเพื่อการส่งเสริมและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ทุกสาขา

โดยสถานประกอบการที่สนใจกู้และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3% ต่อปี และคงที่ 3 ปี แต่สถานประกอบการไหนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5% ต่อปี และคงที่ 3 ปี

ขณะเดียวกัน ก็ยังมีพนักงานของบริษัทเอกชนบางกลุ่ม ที่บริษัทให้ลางานโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือน หรือ Leave with out pay อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจการบิน มีนักบิน ลูกเรือ พนักงานภาคพื้นจำนวนมาก ที่ต้องอยู่ในสภาพไม่ต่างจากคนตกงาน บางบริษัทไม่มีไฟลท์บินแล้ว ก็จ่ายเงินนักบิน ลูกเรือ แค่ 40% ของฐานเงินเดือน คำนวณแล้วน้อยกว่าเงินที่ ประกันสังคมชดเชยให้สะอีก ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือออกมา หลาย ๆ หน่วยงานก็ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลผู้ประกันตนในกลุ่มนี้ด้วย