เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้ว่าฯยะลา สั่งประชาชนที่ไปรับของแจกที่สถานีรถไฟ รายงานตัวด่วน

เช้านี้ที่หมอชิต - นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการฉุกเฉินจังหวัดยะลา ออกประกาศเรื่องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีประชาชนเข้ารับสิ่งของที่หน้าสถานีรถไฟยะลา ในลักษณะแออัดเบียดเสียด

โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา พนักงานสถานีรถไฟยะลา ได้ระดมทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมากมารับของบริจาค ลักษณะแออัดเบียดเสียด ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่ไปรับสิ่งของไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้ารับการคัดกรองและเฝ้าระวังตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยด่วน