7HD ร้อนออนไลน์

เผย 10 จังหวัดพบผู้กระทำผิดมาตรการเคอร์ฟิวน้อยที่สุด

วันนี้ (17 เม.ย.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้กล่าวถึงการกระทำความผิดมาตรการเคอร์ฟิวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย. 2563 ถึงเวลา 4.00 น. ของวันที่ 17 เม.ย.2563  ยังมีการทำผิดกฎหมายอยู่ มีการชุมนุมมั่วสุม 109 คน ลดลงมาจากเดิม 59 คน มีการออกนอกเคหสถาน 820 คน ลดลงจากเดิน 12 คน โดยเหตุผลการออกนอกเคหสถานส่วนใหญ่คือเดินทางกลับที่พัก ส่วนเหตุผลการชุมนุมมั่วสุมยังคงเป็นการดื่มสุรา การพนัน และยาเสพติด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวชื่นชมจังหวัดที่มีการกระทำผิดมาตรการเคอร์ฟิวน้อยที่สุด ซึ่งรายละเอียดข้อมูลได้รับมาจากการประชุมกับทางตำรวจ 10 จังหวัดดังกล่าวได้แก่ มหาสารคาม หนองคาย แม่ฮ่องสอน พิจิตร พังงา ระนอง เพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเหล่าไม่มีผู้กระความผิดเลย ส่วนอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อำนาจเจริญ แล ศรีสะเกษ พบผู้กระทำผิดจังหวัดละ 1 คน

ขณะที่ 10 อันดับจังหวัดที่มีการฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 76 คดี นนทบุรี 61 คดี ปทุมธานี 45 คดี กรุงเทพฯ 37 คดี สมุทรสาคร 25 คดี สมุทรปราการ 25 คดี สระบุรี 20 คดี เชียงใหม่ 20 คดี ลพบุรี 28 คดี และ สงขลา 18 คดี

“เมื่อเราชมคนที่ดูแลดีในเรื่องของการยืนยันการติดเชื้อแล้ว เราก็ต้องขอชมจังหวัดที่ดีในเรื่องของการไม่ฝ่าฝืนคำสั่งการห้ามออกจากบ้าน หรือคำสั่งการห้ามรวมกลุ่มชุมนุมมั่วสุม ก็ต้องขอชื่อชมทั้งสองฝั่ง” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง