เจาะประเด็นข่าวค่ำ

บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เกือบ 100 คน ขอผู้ป่วยอย่าปกปิดข้อมูล

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่ามีทั้งหมด 99 คน เป็นผู้หญิง 71 คน และผู้ชาย 28 คน ทุกคนอาการไม่ได้รุนแรง

โดยในช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 14 เมษายน มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ติดเชื้อ 38 คน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและรักษาผู้ป่วย 28 คน สัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น การใช้ชีวิตประจำวันใกล้ชิดกัน การรับประทานอาหารด้วยกัน หรือพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 6 คน จากการซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย 1 คน และไม่สามารถระบุได้ 3 คน

จากข้อมูลยังพบว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ติดเชื้อไม่รู้มาก่อนว่าผู้ป่วยมีอาการเข้าข่าย จึงฝากไปยังผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแม้อาการน้อยก็ต้องแจ้งความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะมีความสำคัญที่เชื้ออาจจะแพร่กระจายถึงบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ต้องถูกกักและแยกตัวออกไปจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ให้บริการลดลงไปด้วย

ขณะที่บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขเองก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการรับเชื้อ