ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

เวลา 14.44 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

ในการนี้ พระราชทานหน้ากากผ้า ซึ่งตัดเย็บจากผ้าลายกราฟฟิกทรงออกแบบจาก แบรนด์ สิริวัณณวรี แบงค็อก แก่นายกแพทยสภา, พระราชทานเจลแอลกอฮออล์ล้างมือ แบรนด์ สิริวัณณวรี แบงค็อก แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และพระราชทานน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข นำไปแจกจ่ายเพิ่มเติมให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลน

จากนั้น ทรงมีพระดำรัสชื่นชมและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงห่วงใยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากผ้าขึ้นในนามแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok โดยได้เสด็จมาทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพิ่มเติมด้วยพระองค์เอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ ชนิดขวด และเจลแอลกอฮอล์ ชนิดหลอด ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อใช้ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบัน สถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 86 ราย มีกลุ่มรักษาหายกลับบ้าน 30 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยที่อำเภอยะรัง และอำเภอทุ่งยางแดง มียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด

ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยจังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 30 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 13 ราย กลับบ้านแล้ว 16 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

ส่วนที่โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลในจังหวัด, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบัน จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 99 ราย รักษาหาย 44 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 53 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

และที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, โรงพยาบาลถลาง, โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลในพื้นที่ 4 โรงพยาบาล และได้เปิดโรงพยาบาลภาคสนาม 2 โรงพยาบาล เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด