ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญเครื่องช่วยหายใจพระราชทาน มอบให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลในต่างจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลปัตตานี 1 เครื่อง, โรงพยาบาลยะลา 1 เครื่อง, โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 1 เครื่อง และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 เครื่อง

โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงมีพระดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง โปรดให้จัดซื้อไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถยืมไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,000 ขวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข จะส่งมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด