7HD ร้อนออนไลน์

ไม่ทิ้งกัน นายกสมาคมประชมคมคนตาบอด มอบเงิน-สิ่งของช่วยผู้พิการ

นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอด นำเงิน,หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ มามอบให้กับผู้พิการทางสายตาจำนวน 27 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ซอย 2/3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พร้อมกล่าวว่า ผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้เป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคโควิด-19 ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่ได้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการใด จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ เบื้องต้น ได้ร่วมกับภาคีและผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินและสิ่งของมาช่วยเหลือครั้งนี้พร้อมกับยังเตรียมทำอาหารเพื่อไปแจกฟรีให้กับผู้พิการเพิ่มอีกด้วย

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา  เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ได้ด้วยด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ 7/334 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่ เลขบัญชี 481-014-0024  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย โดยสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน เพื่อให้สมาคมฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ใช้ลดหย่อนภาษี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-3341321