สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กรมอนามัยแนะแนวทาง 5 ล. ลดเลี่ยงโควิด-19

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยสิ่งรอบตัว 10 อย่าง เมื่อสัมผัสแล้ว ต้องรีบทำความสะอาดมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทันที ได้แก่ ธนบัตรหรือเหรียญ ที่จับประตูหรือลูกบิดประตู โต๊ะทำงาน โทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์มือถือ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ บัตรคูปองอาหารและบัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง ตู้ ATM หรือตู้อัตโนมัติต่างๆ ห้องน้ำสาธารณะ และพัสดุ เพราะเป็นข้าวของที่มีผู้สัมผัสมากกว่า 1 คน

ด้าน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะวิธี “5 ล.” ป้องกันเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สามารถอยู่บนพื้นผิวนานหลายชั่วโมงตามแต่ละชนิดพื้นผิว เช่น หากเชื้อโรคอยู่ตามอะลูมิเนียม จะอยู่ได้ 2-8 ชั่วโมง หากเป็นเหล็ก สเตนเลส จะอยู่ได้ 2 วัน แก้ว อยู่ได้ 4 วัน และพลาสติก อยู่ได้ถึง 5 วัน

ดังนั้น กรมอนามัย จึงมอบแนวทาง “5 ล.” คือ “เลือก ล้าง ลด เลี่ยง และเลิก” เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 เริ่มจาก ล.เลือก ให้เลือกน้ำดื่มที่สะอาดมีเครื่องหมาย อย. หรือใช้น้ำประปาใส มีกลิ่นคลอรีนอ่อนๆ ถัดมาเป็น ล.ล้าง ต้องล้างภาชนะที่ใช้บรรจุหรือใช้ดื่มน้ำให้สะอาดทุกครั้ง และทำการฆ่าเชื้อด้วยการต้มในน้ำเดือดอีกรอบหรือแช่ในน้ำคลอรีน ล.ลด ให้ลดการสัมผัสภาชนะ หรือจุดที่สัมผัสน้ำ แต่หากจำเป็นให้ทำความสะอาดมือทุกครั้ง ล.เลี่ยง ให้เลี่ยงการใช้บริการน้ำดื่มร่วมกัน และสุดท้าย ล.เลิก ต้องเลิกใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน ควรแยกใช้ส่วนตัวหรือแบบใช้ครั้งเดียว