ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : องค์การเภสัชกรรม สำรองยาผู้ป่วยเรื้อรังช่วงโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบและผลิตยารักษาโรค ปิดประเทศและน่านฟ้า หลายฝ่ายก็หวั่นวิตกกันว่าจะทำให้ยาสำคัญที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ ขาดแคลน ไปติดตามจากรายงาน คุณมะลิ แซ่ฉิ่น

เครื่องผลิตยาโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดัน หรือหัวใจ เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และจะเพิ่มเป็น 50 เปอร์เซ็นต์จากนี้ไป เพื่อให้มียามากพอสำหรับผู้ป่วยถึง 6 เดือน เช่นเดียวกับยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งปัจจุบันใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ก็ผลิตไว้เกินกว่าตัวเลขประมาณการที่รัฐกำหนดไว้ในช่วงแรก จึงไม่น่าเป็นห่วง

ส่วนผู้ใช้ยาตามโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 โรง ก็ปรับแผนจ่ายยาให้ผู้ป่วย นานขึ้นกว่าปกติ แต่ไม่เกินสี่เดือน โดยใช้ วิธีจัดส่งผ่านร้านขายยาคุณภาพ สำหรับสิทธิบัตรทอง และทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ป่วยนอกกลุ่ม เช่นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องปรึกษาแพทย์ ยังต้องมาตามนัดและรับยาปกติ 

การเก็บยาจำนวนมากขึ้น เภสัชกร แนะนำว่า ห้ามเก็บยาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และไม่ควรแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เสื่อมคุณภาพได้

ส่วนนโยบายส่งยาให้ผู้ป่วยเอ็นซีดี ยาวถึงหกเดือนนั้น สภาเภสัชกรรม ย้ำว่าไม่เห็นด้วย เพราะจะกระทบสต๊อกยา และทำให้เสื่อมคุณภาพหากเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ซึ่งนายกสภาเภสัชกรรม ได้ส่งคำแนะนำนี้ไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อระงับการจ่ายยายาวเกินจำเป็น