รอบรั้วรอบโลก

ลิงที่โปแลนด์ใส่หน้ากากอนามัยที่หัวไหล่

นี่เป็นภาพที่ลิงอุรังอุตัง ที่ชื่อ รายา (Raja) ที่สวนสัตว์เมืองกะดังค์ (Gdansk) ประเทศโปแลนด์ พยายามสวมหน้ากากอนามัย แต่มันไม่รู้วิธีใส่ที่ถูกต้อง จึงได้แต่มองหน้ากากอนามัยที่ถืออยู่ในมือ และสุดท้าย เจ้ารายา ก็สวมหน้ากากอันนี้ ที่บริเวณหัวไหล่ของมันแทน

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แห่งนี้ บอกว่า เจ้ารายา ชอบเลียนแบบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมัน และก่อนหน้านี้ มันก็เคยพยายามใส่หน้ากากอนามัยหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยทำได้สำเร็จ