สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทางออกยุติปัญหา มทร.ศรีวิชัยตรัง รุกที่ป่าชายเลน

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีข่าวดีจากการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สตง. ตั้งแต่ปี 2555 กรณีรุกที่ป่าชายเลนที่จังหวัดตรัง