7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : ปันน้ำใจช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ พาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์ส่งเสริมสถานภาพสตรี ที่ตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ไปด้วย สมาชิกที่บ้านพักฉุกเฉินกว่า 60 คน มีทั้งสตรีและเด็กน้อยกำลังเดือดร้อน ติดตามใน "ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์"

โดนพิษโควิด-19 อย่างเลี่ยงไม่ได้ สำหรับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ที่มี "บ้านพักฉุกเฉิน" ซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤติในชีวิต อยู่ในความดูแล

สมาชิกที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นกว่า 60 ชีวิต กำลังได้รับผลกระทบ แม้ทุกคนจะปลอดภัยจากโรค เพราะที่นี่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่ที่เผชิญกันตอนนี้คือสถานการณ์ทุกอย่าง ทำให้ความช่วยเหลือที่เคยหลั่งไหลเข้ามาขาดหายไป

รายรับจากการบริจาคแทบไม่มี ในขณะที่ทุกชีวิตยังต้องดำเนินไปทุกวัน ที่นี่ไม่เพียงให้ที่พักอาศัย อาหาร สุขภาพอนามัย แต่ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มบำบัด ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ทุกอย่างล้วนเป็นรายจ่าย ทางสมาคมพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด ปรับเปลี่ยนการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า มาฝึกตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ นำออกจำหน่ายเป็นรายได้จุนเจือทุกชีวิตที่นี่อีกทาง

ความช่วยเหลือที่ต้องการ นอกจากทุนทรัพย์ ข้าวสารอาหารแห้งแล้ว อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานฝีมือ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการต่อยอด

นักสังคมสงเคราะห์ เผยพยายามดูแลสมาชิกทุกคนอย่างดีที่สุด ทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลพวงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ เริ่มส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์บ้างแล้ว

ธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาในทุกรูปแบบ ล้วนมีความหมายที่จะช่วยเติมเต็มทุกชีวิตที่นี่ ให้มีพลังแรงใจที่เข้มแข็ง ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน

น้ำใจ...ยิ่งให้ยิ่งได้