เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เวียดนามใจปล้ำ! ลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 10 ช่วยประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาด

โดยรัฐบาลเวียดนาม ได้ช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน มีแนวทาง คือ ช่วยเหลือครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) จะได้รับการลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 10

ภาคธุรกิจจะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ครอบคลุมทุกช่วงเวลาการใช้งาน ส่วนผู้ประกอบการสถานที่พักของนักท่องเที่ยวจะได้รับการลดหย่อนค่าไฟฟ้าร้อยละ 10 เหมือนครัวเรือน และภาคการผลิต

ขณะที่สถานประกอบการที่ใช้สำหรับกักกันโรคหรือใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

ส่วนผู้ที่ให้บริการตรวจเชื้อผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันและผู้สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จะได้ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20 ขณะที่โรงแรมและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการกักกันผู้ป่วย และผู้สงสัยว่าป่วยโควิด-19 จะได้รับการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20