ข่าวในพระราชสำนัก

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิค-19 และโรคระบาดต่าง ๆ เชิญสิ่งของพระราชทาน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิค-19 และโรคระบาดต่าง ๆ" วันนี้ ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน เป็นผู้แทนในการประสานงานและส่งมอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิชัยพัฒนาแก่นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และยะลา เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประกอบด้วย ชุดกาวน์กันสารคัดหลัง 840 ชุด, ชุดคลุม PPE 400 ชุด, หน้ากากผ้า 3,000 ชิ้น โดยจะเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 14 แห่ง ต่อไป

ส่วนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด เพื่อนำให้บริการคัดกรองและตรวจโควิด-19 ซึ่งกลุ่มธุรกิจโคคาโคลา ประเทศไทย สนับสนุนการขนส่งจากกรุงเทพมหานคร โดยเป็นนวัตกรรมที่ SCG ร่วมกับทีมแพทย์พัฒนาขึ้น เป็นห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ห้องตรวจเชื้อ 3 ห้อง สามารถส่งอุปกรณ์การตรวจผ่านช่องด้านหน้า ใช้ระบบ Pass Box ที่เป็นซิป 2 ชั้น ทางเข้าเป็นซิปรูดสำหรับเปิด-ปิด ด้านหน้าเจาะช่องและปิดด้วยพลาสติกใส เพื่อให้แพทย์และพยาบาลมองเห็นและสื่อสารกับผู้ป่วยได้ มีช่องสอดมือสำหรับทำหัตถการ ซึ่งติดตั้งง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดยะลา มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยืนยันสะสม 101 ราย รักษาหายสะสม 47 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาลสะสม 52 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด