เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA พร้อมดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทุกสถานการณ์

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องทำงานที่บ้าน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้เตรียมความพร้อมของระบบงาน ทั้งด้านการให้บริการกระแสไฟฟ้า รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

โดยได้วางแนวทางในการควบคุมสั่งการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 12 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างแน่นอน

และในช่วงพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง หากพบเห็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าชำรุดเสียหาย แจ้งได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง