7HD ร้อนออนไลน์

สธ.ห่วงสุขอนามัยบุคคลย่อหย่อน เสี่ยงโรคโควิด-19 กลับ

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งขณะนี้เริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้น โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุดวันนี้ 19 คน แต่ขณะเดียวกันกลับเริ่มมีประชาชนทยอยออกมาจากบ้านโดยพิจารณาได้จากปริมาณรถต่างๆ บนท้องถนน เช่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นว่า ยังไม่อยากให้ประชาชนชะล่าใจจนลืมมาตรการป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะสุขอนามัยบุคคลที่จะต้องเข้มต่อไปทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เมื่ออยู่ในที่สาธารณะและที่แออัด, ล้างมือบ่อยๆ , รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และขณะเดียวกันในช่วงนี้อยู่ระหว่างที่คนไทยกำลังทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เฉลี่ยมากกว่าวันละ 350 คน เกินเป้าที่กำหนดไว้ จึงมีความเป็นห่วงหากประชาชนเพิกเฉยหลงลืมไม่ปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัยและมาตรการป้องกันโรคอาจทำให้สถานการณ์โรคโควิด-19 กลับมาได้อีก

นอกจากนี้ วันนี้ยังมีข่าวดี เนื่องจาก นับเป็นวันที่ 3 แล้วที่ไม่พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม  ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในจังหวัดชัยภูมิป่วยโควิด-19 ซ้ำ  นพ.อนุพงศ์ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นการตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากซากของเชื้อเดิม หลังจากกลับไปกักตัวเองอยู่บ้านตามที่แพทย์แนะนำเพิ่ม 14 วัน ต่อจากที่กักตัวในโรงพยาบาลแล้ว 14 วัน หรือผู้ป่วย 1 คนจะต้องใช้เวลาเฉลี่ย 30 วัน ที่ต้องแยกตัวจากบุคคลอื่น ดังนั้นการพบเชื้อจึงอาจเป็นไปได้  ส่วนผู้ป่วยจังหวัดเชียงราย ที่มีประวัติกลับมาป่วยโควิด-19 ซ้ำ ยังต้องติดตามต่อว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม หรือ ติดจากเชื้อเก่า เนื่องจาก ผู้ป่วยรายนี้มีไข้สูงและพบว่าปอดอักเสบร่วมด้วย

สรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม109 คนยอดกลับบ้านสะสม 2,108 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล 655 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 คนยอดสะสมเสียชีวิต  48 คน และพบผู้ป่วยใหม่ 19 คน รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,811 คน

ขณะที่จังหวัดไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (ข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2563) มีเพิ่มอีก 1 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี รวมเป็น 36 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, นครนายก, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ระยอง, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, สกลนคร, สุรินทร์, สระแก้ว และอุบลราชธานี และ 9 จังหวัดเดิม ที่ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้ขณะนี้มีประมาณ 45 จังหวัดในประเทศไทย ที่มีการควบคุมการระบาดของโรคได้ดี