7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.มท.สั่งผู้ว่าฯนครปฐม รายงานข้อเท็จจริงปมสาวแจกโจ๊กไม่ได้

กรณีสาวแจกโจ๊ก บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แต่ถูกเจ้าหน้าที่ยึดโดยอ้างเรื่องการจัดระเบียบรักษาระยะห่างทางสังคัม ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งไปตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาว่า หากมีประชาชนหรือภาคเอกชนประสงค์จะแจกสิ่งของหรือบริจาคอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ขอให้ประสานกับจังหวัด อำเภอ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อนการแจกจ่าย เพื่อให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและช่วยจัดระเบียบประชาชน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  โดยกระทรวงฯ ไม่ได้ห้าม    ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมทั้งล่าสุดที่จังหวัดนครปฐม ศบค.มท.ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว และสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รายงานข้อเท็จจริงเข้ามาที่ส่วนกลางแล้ว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย