เช้านี้ที่หมอชิต

จ่ายวันที่ 2 ประกันสังคมชดเชยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (21 เม.ย.) เป็นวันที่ 2 ที่สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 รอบแรก โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือโควิด-19 อัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิกว่า 800,000 คน เบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราวครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 400,000 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้าง ซึ่งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินชดเชยนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ

ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เข้าไปที่หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน Online จากนั้นยื่นด้วยวิธีปกติ ดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พิมพ์แบบฟอร์มออกมากรอก พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล และแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

ขณะที่นายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่